PDA

View Full Version : [Python] SISWare 3.0 by anhtamhcm (Python Việt Nam)anhtamhcm
11-12-2008, 06:28 PM
Yêu cầu python 1.44 + Modul_Pack mới nhất

Phần mềm SISWare 3.0 kết hợp giữa ứng dụng Symbian và Python For Mobile OS 6, 7, 8:
Nếu kết hợp với SISBOOM 3.0 by Atrant thì các bạn sẽ có 1 pm đóng gói SIS hoàn hảo nhất từ trước tới nay
Phần mềm này được sử dụng để đóng gói một cách nhanh chóng từ tệp PKG lưu dưới dạng py.txt và chia sẻ tập tin vừa đóng gói này qua Bluetooth, E-mail hoặc MMS...

Tính năng:
Giải nén đường dẫn đơn giản! Bạn có thể trực tiếp lựa chọn các ứng dụng cần trích xuất! Tự động lấy đường dẫn tập tin, không cần nhập thủ công như MakeSIS trước đây! Tự động giải nén đường dẫn để thêm dấu ngoặc kép ("""")

Đặc điểm:
Khai thác đa đường dẫn tập tin! Có thể lựa chọn nhiều tài liệu, hệ thống sẽ tự động thêm vào đường dẫn đầy đủ! Tại cùng một thời điểm, ví dụ chọn tập tin txt của C:\a.txt hoặc E:\b.txt, hệ thống sẽ hiện tự động: "C:\a.txt"-"!:\ a.txt" "c:\b.txt"-"!:\B.txt"
Nhanh chóng đóng gói phần mềm và Themes! Bằng cách chọn các phần mềm (App), (Themes) đã cài trong máy hoặc thẻ, hệ thống sẽ tự động quét trong cùng một thư mục tất cả các tập tin và thư mục con bên trong, sau khi chọn Bắt đầu đóng gói phần mềm sẽ tạo ra tập tin pkg tại đường dẫn E:\sis\py.txt, các dự án đóng gói thành công đều nằm tại thư mục này được mang tên Tám.sisx
Thêm một loạt các thông số! Tự động hoá pop-up để đánh dấu bảo vệ, bắt đầu cài đặt tự chủ, tự bắt đầu khi bỏ cài đặt, cài đặt và bỏ cài đặt từ khi bắt đầu tất cả các tính năng!
Nhập mã số UID mới! Phần mềm cho phép bạn dễ dàng lấy mã UID của bất kỳ ứng dụng nào!
Kiểu đóng gói như SISBOOM (Cái này nhiều người đã biết nên không hướng dẫn thêm)

Thêm nhiều ngôn ngữ cho gói cài đặt:
Lấy ví dụ đóng gói từ ứng dụng đã cài là quản lý Files SmartFileMan:
Đóng gói SmartFileMan với 2 ngôn ngữ được tích hợp là English và Vietnamese làm như sau:
Chuẩn bị:
1. Đầu tiên phải có 2 tệp ngôn ngữ Việt Nam và English (phải Việt hóa... he he) (Ví dụ SmartFileMan.rsc). Sau khi đã có 2 tập tin ngôn ngữ SmartFileMan.rsc bạn nên đổi tên cho dễ thao tác. Ví dụ vn.rsc, eng.rsc lưu vào E: cho tiện...(tùy thích)

http://files.myopera.com/anhtamdalat/files/Sisware%203.0.PNG

2. Khởi động SISWare>Options>Đóng gói Apps đã cài>Select> Nhập tên phần mềm>Số phiên bản>OK>Xuất hiện thông báo: Bạn muốn thêm thông tin khi cài đặt? Nếu thêm thì OK còn không thi Cancel (có thể sửa lại những thông số này khi màn hình pkg hiển thị)>Di chuyển Joystic xuống hoặc lên chọn thư mục ứng dụng SmartFileMan như ví dụ trên nhấn OK chọn vào tệp SmartFileMan.app (Xem hình minh họa trên) hệ thống sẽ tự động tạo ra một file PKG trên màn hình với nội dung như sau:

&VI
#{"SmartFileMan"},(0x101f9d60),1,07,0 (0x101F6F88 ), 0, 0, 0, {"Series60ProductID"}
"e:\system\apps\SISWare\tempps.txt"-"",ft (Đây là dòng khai báo thông tin xuất hiện khi cài đặt - hỗ trợ chuẩn Unicode có thể edit lại đường dẫn) Tùy bạn ứng biến
"E:\system\apps\SmartFileMan\smartfileman.aif"-"!:\system\apps\SmartFileMan\smartfileman.aif"
"E:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan_Caption.r sc"-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan_Caption.r sc"
"E:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.ini"-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.ini"
"E:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.rsc"-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.rsc"
"E:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.app"-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.app"
"E:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.mbm"-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.mbm"
"E:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.dat"-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.dat"

Để thêm 2 tệp ngôn ngữ trên vào gói sis các bạn đối chiếu và thay đổi toàn bộ dòng lệnh có màu giống như ở dưới:
&VI, AM
#{" SmartFileMan Viet nam", " SmartFileMan English"}, (0x01345A81), 1, 07, 0 (0x101F6F88 ), 0, 0, 0, {"Series60ProductID", "Series60ProductID"}
{"E:\vn.rsc" "E:\eng.rsc"}-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.rsc"

Khi sửa xong dòng lệnh sẽ có cấu trúc như sau:
&VI, AM
#{" SmartFileMan Viet nam", " SmartFileMan English"}, (0x01345A81), 1, 07, 0 (0x101F6F88 ), 0, 0, 0, {"Series60ProductID", "Series60ProductID"}
"e:\s.txt"-"",ft
"E:\system\apps\SmartFileMan\smartfileman.aif"-"!:\system\apps\SmartFileMan\smartfileman.aif"
"E:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan_Caption.r sc"-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan_Caption.r sc"
"E:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.ini"-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.ini"
{"E:\vn.rsc" "E:\eng.rsc"}-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.rsc"
"E:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.app"-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.app"
"E:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.mbm"-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.mbm"
"E:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.dat"-"!:\system\apps\SmartFileMan\SmartFileMan.dat"
"e:\anhtamhcm.exe"-"",fr,rb,rw

Chú ý những dòng màu đỏ đã được sửa

Có thể thêm tệp EXE BiNPDA bạn đã làm sẵn như sau: Ví dụ tôi có tập tin anhtamhcm.exe lưu tại đường dẫn E:\
Nhập bằng tay hoặc >> Chọn tệp hay vào Optins>Thêm nhiều tập tin... Riêng tôi đoạn này nhập bằng tay nhanh hơn vì có vài chữ.
"e:\anhtamhcm.exe"-"",fr,rb,rw
Sau khi xong Optins>Bắt đầu đóng gói. Tới đây nếu không có gì sai pm sẽ tự động làm việc. Nếu muốn gửi Bluetooth, mail hoặc MMS cho bạn bè thì tùy bạn. Còn nếu không thì vẫn giữ nguyên không Exit pm sau khi đóng gói, dùng ứng dụng quản lý files bất kỳ vào E:\sis\ copy tập tin Tám.sisx (đây là file Sis đã đóng gói thành công - muốn đổi lại tên gì tùy bạn) sau đó hãy thoát khỏi Sisware
Kết hợp SISBOOM 3.0 và SisWare
Trong SisWare có tính năng chọn theo phong cách đóng gói của SISBOOM. Trước khi đóng gói hãy dùng ứng dụng SISBOOM 3.0 by Atrant (đã up trên diễn đàn) để bung gói Sis cần đóng gói. Vào Sisware > Phong cách SISBOOM Click vào thư mục vừa bung để lấy PKG, rồi làm theo từng bước như trên... Ngoài ra còn có mục đóng gói Themes, cái này ai có V2 thì tự vọc nhé. Với QD thì không cần
Chú ý: Add bao nhiêu files ngôn ngữ thì phải thêm bấy nhiêu &1, 2, 3...(trong đó 1,2,3 là tên viết tắt các quốc gia- Vd: &VI, FR, AM...) và "Series60ProductID" ...


Ví dụ:
Gói Sis 2 ngôn ngữ nội dung như sau:
&VI, AM
#{"Tên ứng dụng 1", "Tên ứng dụng 2"}, (0x8 số UID), 1, 0, 0 (0x101F6F88 ), 0, 0, 0, {"Series60ProductID", "Series60ProductID"}
{"E:\Ngôn ngữ 1.rsc" "E:\ngôn ngữ 2.rsc"}-"!:\system\apps\Tên phần mền\tên phần mềm.rsc"Gói Sis 3 ngôn ngữ nội dung như sau:
&VI, AM, FR
#{"Tên ứng dụng 1", "Tên ứng dụng 2", "Tên ứng dụng 3"}, (0x8 số UID), 1, 0, 0 (0x101F6F88 ), 0, 0, 0, {"Series60ProductID", "Series60ProductID", "Series60ProductID"}
{"E:\Ngôn ngữ 1.rsc" "E:\ngôn ngữ 2.rsc" "E:\ngôn ngữ 3.rsc"}-"!:\system\apps\Tên phân mền\tên phần mềm.rsc"


Sau 8 số UID là số phiên bản 1, 0, 0 tức là phiên bản 1.0 khi cài đặt. Nếu đóng gói cho ứng dụng python thì thay RSC bằng Py hoặc Pyc. Cái này tùy biến, tự tìm hiểu thêm
Tương tự vân vân... và... vân vân...

Đây là ngôn ngữ các nước để các bạn tham khảo: Ví dụ VI là Vietnames, AM là USA (Amarican)... sẽ xuất hiện chọn khi cài đặt nếu dùng những thông số ngôn ngữ được add vào PKG
AF - Afrikaans
SQ - Albanian
AH - Amharic
AR - Arabic
HY - Armenian
AU - Australian
AS - Austrian
BE - Belarussian
BN - Bengali
BG - Bulgarian
MY - Burmese
CA - Catalan
TC - Taiwan Chinese
HK - Hong Kong Chinese
ZH - PRC Chinese
HR - Croatian
CS - Czech
DA - Danish
DU - Dutch
EN - English
AM - American English
CE - Canadian English
IE - International English
SF - South African English
ET - Estonian
FA - Farsi
FI - Finnish
BL - Belgian Flemish
FR - French
BF - Belgian French
CF - Canadian French
IF - International French
SF - Swiss French
GD - Scots Gaelic
KA - Georgian
GE - German
SG - Swiss German
EL - Greek
GU - Gujarati
HE - Hebrew
HI - Hindi
HU - Hungarian
IC - Icelandic
IN - Indonesian
GA - Irish
IT - Italian
SZ - Swiss Italian
JA - Japanese
KN - Kannada
KK - Kazakh
KM - Khmer
KO - Korean
LO - Laothian
LV - Latvian
LT - Lithuanian
MK - Macedonian
MS - Malay
ML - Malayalam
MR - Marathi
MO - Moldovian
MN - Mongolian
NZ - New Zealand
NO - Norwegian
NN - Norwegian Nynorsk
PL - Polish
PO - Portuguese
BP - Brazilian Portuguese
PA - Punjabi
RO - Romanian
RU - Russian
SR - Serbian
SI - Sinhalese
SK - Slovak
SL - Slovenian
SO - Somali
SP - Spanish
OS - International Spanish
LS - Latin American Spanish
SW - Swahili
SW - Swedish
FS - Finland Swedish
TL - Tagalog
TA - Tamil
TE - Telugu
TH - Thai
BO - Tibetan
TI - Tigrinya
TU - Turkish
CT - Cyprus Turkish
TK - Turkmen
UK - Ukrainian
UR - Urdu
VI - Vietnamese
CY - Welsh
ZU - Zulu
Hướng dẫn thì có vẻ dài dòng nhưng khi thao tác các bạn mất khoảng 1 - 5 phút là đóng gói xong 1 ứng dụng. Đây là ứng dụng đơn giản nhất dành cho OS60 6, 7, 8
Trong SisWare còn rất nhiều tính năng tự bạn tìm hiểu thêm. Lúc thao tác có thể tùy ứng biến, làm nhiều sẽ có kinh nghiệm. Chúc các bạn thành công.


Download Blog Opera (http://my.opera.com/anhtamdalat/blog)

manhtu
11-12-2008, 08:10 PM
lâu lắm mới được mở hàng pm của anhtam, em sẽ test luôn

vokhanhyen
11-12-2008, 09:00 PM
quá pro ! thanks anh nhiều ! hôm nào làm vài bài thế này để mừng tuổi anh em trên 4room nghen anh !sắp tết rồi ! sắp đến tết rồi

trannguyenphan
13-12-2008, 06:04 PM
Anhtam ơi, sao em đóng gói phần mềm SIsware thì nó báo lỗi nhỉ, tất cả ứng dụng khác thì OK, chỉ mình cái SIsware là không chịu,:roll: hay anh mã hóa không cho đóng gói:mrgreen::mrgreen:

anhtamhcm
13-12-2008, 06:30 PM
Anhtam ơi, sao em đóng gói phần mềm SIsware thì nó báo lỗi nhỉ, tất cả ứng dụng khác thì OK, chỉ mình cái SIsware là không chịu,:roll: hay anh mã hóa không cho đóng gói:mrgreen::mrgreen:

Nếu em muốn đóng gói Sisware thì sau khi lấy thông tin PKG như hướng dẫn xong chọn dòng Bắt đầu đóng gói. Khi màn hình đóng gói xuất hiện (đây là chương trình con của SISware. Ứng dụng con này không thoát nhé)

Bấm phím Menu giữ lâu chọn thoát SISware
Rồi dùng ứng dụng con để đóng gói>>>OK:mrgreen::mrgreen::mrgreen:

hai_binhthuan
17-12-2008, 08:15 PM
Anh Tám ơi,anh hướng dẫn em cài pm vn key với.em chỉnh bộ gõ thì máy toàn báo là system eror không à.không biết là em làm sai chỗ nào.em dùng máy Nokia 6681.thank anh trước

manhtu
17-12-2008, 10:21 PM
Anh Tám ơi,anh hướng dẫn em cài pm vn key với.em chỉnh bộ gõ thì máy toàn báo là system eror không à.không biết là em làm sai chỗ nào.em dùng máy Nokia 6681.thank anh trước
6681 thì quên chuyện dùng vnkey đi nhé, muốn có tiếng việt thì dùng từ điển hay tin nhắn tiếng việt viết xong rồi copy ra

vokhanhyen
19-12-2008, 10:17 AM
ồ ! theo mình đc biết thì có bộ gõ tiếng việt dành cho Ós6,7 mà ! nếu dùng với RSC thì thật nhẹ nhàng,tình cảm và êm ái thì nó mới chịu nghe lời mình ! còn ko làm như vậy thì dễ app close lắm,còn nếu dung với siêu dịch thì vô tư đi ,ko phải nghĩ ! có gì mình sẽ úp bản bộ gõ tiếng việt mình đã edit nghen !