PDA

View Full Version : Cấu Hình Mms Các Loại Máycaogia262
12-07-2007, 02:50 PM
Motorola K1.V3, V3i, Z3, L7,E1, E398,C650, C380,C350 V360, V600, V620, V220, T720, V975, V500, L2, L6,C975, C390,C980
Vào Menu/ Vào Web/ chọn gói cài đặt /Mục mới:
Tên: VMMS
Trang chủ: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
Sevice Type 1 : wap
Proxy1(hoặc Gatewap IP): 192.168.233.10
Cổng: 9201
- Bỏ qua các mục còn lại yc khách di chuyển xuống mục cuối cùng bao giờ nhìn thấy GPRS APN thì dừng lại chọn vào và nhập: v-mms
Bấm “ Xong” phía cuối cùng bên trái.
Hướng dẫn khách ra màn hình chính chọn Messages/ Bấm phím Menu ( có biểu tượng 4 gạch ở giữa ) chọn Settings/ MMS settings/ Thông tin máy chủ/ từ dòng đầu tiên bấm phím Menu chọn Mới( hoặc Soạn Thảo ):
Tên Dịch vụ: ViettelMMS
Tên máy chủ: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc Tên Web: chọn VMMS ( đã cài đặt ở trên).Bấm Xong ( góc trái màn hình)
Từ ViettelMMS bấm chọn ( góc phải màn hình)
Đã hoàn thành việc cài đặt yc khách gửi luôn một tin nhắn luôn đến chính số máy của khách để kích hoạt.
Bước 2 : Cách sử dụng MMSMenu/Message / Soạn tin mới/ Tin MMS/ nhập bản tin , muốn cài thêm file bấm Chèn ( thêm) rồi chọn file muốn gửi, bấm OK nhập số ĐTV cần gửi

caogia262
12-07-2007, 02:51 PM
Moto C168, C169, W220
Bước 1 : Cài đặt MMSTin nhẵn/ bấm phím Menu( có biểu tượng 4 gạch ở giữa) chọn cài đặt tin/ tin MMS/ Cài đặt kết nối /Chọn cấu hình bất kỳ / chọn Đổi tên:
Tên: ViettelMMS
bấm OK
Chọn vào ViettelMMS / chọn Soạn Thảo:
Trang chủ: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
Chế độ: Thường trực
Bảơ mật kết nối để trống
Kiểu chặn : chọn APN: v-mms
IP: 192.168.233.10
Chứng thực: Bình thường
-Bấm “ Trở về” chọn “ Kích hoạt”.
-Hỏi khách hàng xem bên trái ViettelMMS có dấu tích hình chữ V bên cạnh không, phải có thì mới thành công, nếu không chọn lại ViettelMMS chọn kích hoạt.Đã hoàn thành việc cài đặt yc khách gửi luôn một tin nhắn luôn đến chính số máy của khách để kích hoạt
Bước 2 : Cách sử dụng MMSTin nhắn /Soạn Tin/ Soạn tin MMS/nhập nội dung, muốn chèn thêm hình ảnh bấm phím Menu ( biểu tượng 4 gạch)/ Đính kèm / Mulitmedia: chọn Âm thanh hoặc hình ảnh cần gửi rồi bấm OK nhập số ĐT rồi gửi đi.

caogia262
12-07-2007, 02:52 PM
Moto C261, C157, C257, W375
Tin nhắn/ bấm phím Menu( có biểu tượng 4 gạch ở giữa) chọn cài đặt tin/ cài đặt tin MMS/ thông tin máy chủ /Chọn gói bất kỳ chọn Soạn thảo:
Đổi tên: ViettelMMS
IP chính: 192.168.233.010
Cổng chính: 9201
IP phụ : bỏ qua
Cổng phụ: bỏ qua
Thời gian: bỏ qua
Trung tâm MMS: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc Kiểu chặn: chọn GPRS/ chọn Soạn thảo/ chọn APN: v-mms
Bấm “OK” sau đó bấm “ Về “ 4 lần chọn “Kích hoạt” sau đó bấm “Về” 1 lần.
- Hỏi khách hàng xem bên trái ViettelMMS có dấu tích hình chữ V bên cạnh không, phải có thì mới thành công, nếu không chọn lại ViettelMMS chọn Kích hoạt.
- Đã hoàn thành việc cài đặt yc khách gửi luôn một tin nhắn luôn đến chính số máy của khách để kích hoạt

caogia262
12-07-2007, 02:56 PM
MOTO A780, E680, E680i, E6
Dòng máy này nên gửi cấu hình tự động theo máy MO E680.
Bước 1: Khi nhận được cấu hình tự động Messages>> bấm biểu tượng 4 gạch ở góc trái màn hình chọn Service Setup>> Multimedie Message:
- Default Profile: Chọn Viettel MMS chọn Set as Default
Hoàn tất việc cài đặt. Yc khách hàng gửi luôn một tin MMS đến chính số máy của khách để kích hoạt.
Bước2 Khi không nhận được cấu hình Menu>> Setting ( hoặc Setup)>> Data Network>>Bấm biểu tượng 4 gạch ở góc trái màn hình chọn New:
- Profile Name : VMMS
- GPRS Setting :
- APN :v-mms
- User Name : bỏ qua
- Password :bỏ qua
Chọn SaveTrở về chọn vào Messages>> bấm biểu tượng 4 gạch ở góc trái màn hình chọn Service Setup>> Multimedie Message:
- Default Profile: bấm vào biểu tượng 4 gạch ở góc trái màn hình chọn New:
- Profile name: Viettel MMS
- MMSC: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
- Network Profile: chọn VMMS
- WAP Gateway IP:192.168.233.10
- Port Number:9201
- WAP Gateway IP (2): bỏ qua
- Port Number:bỏ qua
Bấm Save
Chọn Viettel MMS chọn Set as Default Bỏ qua các mục còn lại bấm SAVE
Hoàn tất việc cài đặt. Yc khách hàng gửi luôn một tin MMS đến chính số máy của khách để kích hoạt

caogia262
12-07-2007, 03:00 PM
Nhóm I-Nokia: 6100, 3120, 3250i, 6100, 7250, 7250i, 2650, 8910, 8910i, 6610, 6610i, 5100, 7250, 3510i, 3530, 3108
Nếu khách hàng đã lấy được cấu hình tự động thì thực hiện từ bước 2
Bước 1 : Cài đặt MMS
- Menu/ Tin nhắn / Cài đặt tin nhắn / Tin đa phương tiện:
1. Lưu tin đã gửi : Tùy chọn :
2. Cho phép nhận: trong mạng chủ
3. Tin đa phương tiện gửi đến: Tải về
4. Cài đặt kết nối:
Sửa cài đặt dịch vụ hiện thời:
- Tên cài đặt : ViettelMMS
- Trang chủ: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
- Kiểu kết nối: Nối liên tục
- Sóng mang: GPRS
- Điểm truy cập: v-mms
- Địa chỉ IP: 192.168.233.10
- Kỉểu xác nhận: chuẩn
- Tên thuê bao: bỏ trống
- Mật mã: bỏ trốngBấm “ Trở về” chọn:
Cài đặt hiện thời:ViettelMMS
Cài đặt xong yêu cầu khách hàng gửi 1 bản tin MMS đến số máy khác để kích hoạt
Bước 2 : Khi nhận được cấu hình tự động MMS Menu/ Tin nhắn / Cài đặt tin nhắn / Tin đa phương tiện:
1. Lưu tin đã gửi : Tùy chọn
2. Cho phép nhận: trong mạng chủ
3. Tin đa phương tiện gửi đến: Tải về4. Cài đặt kết nối:
Kích hoạt cài đặt dịch vụ hiện thời:ViettelMMS
Cài đặt xong yêu cầu khách hàng gửi 1 bản tin MMS đến số máy khác để kích hoạt
Bước 3 : Cách sử dụng MMSBấm Menu/ Tin đa phương tiện /Tin mới nhập bản tin , nếu muốn cài thêm file bấm Tùy chọn chọn Chèn hình hoặc chèn file âm thanh rồi chọn hình hoặc nhạc muốn gửi, bấm Tùy chọn chọn Gửi đến số

posiden
12-07-2007, 03:03 PM
còn của các dòng máy như Nokia 7610 thì sao hả bạn?

caogia262
12-07-2007, 03:22 PM
còn của các dòng máy như Nokia 7610 thì sao hả bạn?
TUI ĐANG POST MÀ

caogia262
12-07-2007, 03:26 PM
Nhóm II/ Nokia: N3230, N3250, 7610, 6670, 6680, 6681, 6260, N70, N71, N72, N73,N75, N76, N80, N90, N91, N92, N93, N95, N96, N97, E61, E62, E50, NgateQD, 3650, 3660, 6600, 6630, 7650, 6260
Nếu khách hàng đã lấy được cấu hình tự động thì thực hiện từ bước 2
Bước 1 : Cài đặt MMS Menu/ setting (có biểu tượng hình cờ lê)/ connection/ Access point : Sau khi mở được mục Access point yc khách hàng bấm “Option” phía dưới cùng bên tay trái chọn “New access point” / Use default setting:
Connection name: ViettelMMS
Data Bearer: GPRS ( hoặc Packet data)
Access point name: v-mms
User name: để trống
Password: để trống
Authentication: Normal
Homepage: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
Bấm Option, chọn Advanced settings, tìm đến dòng thứ 4 chọn
- Proxy serv. address : 192.168.233.10
- Proxy port number: 8080
Bấm Back quay về Menu chính Chọn Messaging /Options/ Settings / Multimedia message:
- Image size : Large
- MMS creation mode: Guided
- Access point in use: ViettelMMS
- Multimedia retrieval: Always on
- On receing msg: Retr.immediately
- Allow anon. messages: yes
- Receive adverts: No
- Receive report : Yes
- Deny report sending: No
- Message validity: Tùy khách hàng chọn
Bấm Back hoàn tất việc cài đạt
Cài đặt xong yêu cầu khách hàng gửi 1 bản tin MMS đến số máy khác để kích hoạt
Bước 2 : Khi nhận được cấu hình tự động MMS Chọn Messaging /Options/ Settings / Multimedia message:
- Image size : Large
- MMS creation mode: Guided
- Access point in use: Viettel MMS
- Multimedia retrieval: Always on
- Allow anon. messages: yes
- Receive adverts: No
- Receive report : Yes
- Deny report sending: No
- Message validity: Tùy khách chọn
Bấm Back hoàn tất việc cài đặt
Cài đặt xong yêu cầu khách hàng gửi 1 bản tin MMS đến số máy khác để kích hoạt
Bước 3 : Cách sử dụng MMSBấm Menu/ Messaging / New message/ Multimedia message
- To: Nhập số điện thoại
- Nhập text Nhập văn bản
- Bấm Options, Chọn Insert object hay Insert new :
- Image Hình ảnh
-Sound clip âm thanh
- Video clip phimchọn hình ảnh hoặc file nhạc muốn gửi rồi bấm Option chọn Send để gửi đi

caogia262
12-07-2007, 03:29 PM
Nhóm III/ Nokia 2610, 2626,3110 classic, 3220, 3230, 5200, 5300, 6020, 6030,6060, 6070, 6080, 6085, 6101, 6102, 6110, 6111, 6131, 6170, 6230i, 6233, 6270,6280,6288, 6820, 7260, 7270, 7360, 7373, 7390. 7600, 8800, 6300.
Nếu khách hàng đã lấy được cấu hình tự động thì thực hiện từ bước 2
Bước 1 : Cài đặt MMS- Khi khách hàng không nhận được cấu hình tự động Vào Menu/ Cài đặt/ Cài đặt cấu hình/ Cấu hình riêng /bấm Tùy chọn (phím trên cùng bên trái)/ Thêm mới/ chọn MMS
- Tên tài khoản : ViettelMMS
- Trangchủ chủ: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
- Tên thuê bao: trống
- Mật mã : trống
- Chọn điểm truy cập ưu tiên : Không
- Cài đặt điểm truy cập :
+ Cổng : On
+ Địa chỉ IP: 192.168.233.10
+Cổng : 9201
+ Sóng mang: GPRS (hoặc packet data).
+ Cài đặt sóng mang:
Điểm truy cập : v-mms
Kiểu xác nhận :chuẩn
Tên thuê bao: trống
Mật mã: trống
- Quay về Menu chính chọn Tin nhắn/ Cài đặt tin nhắn/ Tin đa phương tiện/ Cài đặt cấu hình
Cấu hình : ViettelMMS
Tài khỏan: ViettelMMS
Cài đặt xong, yêu cầu khách hàng gửi 1 bản tin MMS đến số máy khác để kích hoạt
Bước 2 : Khi nhận được cấu hình tự động MMS - Khi khách hàng đã nhận được cấu hình tự động và truy cập GPRS bình thường :Menu/ Tin nhắn/ Cài đặt tin nhắn/ Tin đa phương tiện/ Cài đặt cấu hình
Cấu hình : Viettel MMS
Tài khỏan: Viettel MMS
Cài đặt xong, yêu cầu khách hàng gửi 1 bản tin MMS đến số máy khác để kích hoạt Chuyển sang bước 3
Bướcc 3 : Cách sử dụng MMSMenu/tin nhắn/Soạn tin/ Tin đa phương tiện nhập bản tin bấm Tùy chọn/chèn hình chọn Hình ảnh hoặc âm thanh cần gửi … bấm phím Gửi rồi nhập số điện thoại cần gửi rồi gửi đi

caogia262
12-07-2007, 03:32 PM
5140, 5140i, 6230, 6620, 6220, 7200, 7250i
Nếu khách hàng đã lấy được cấu hình tự động thì thực hiện từ bước 2
Bước 1 : Cài đặt MMS
- Menu/ Tin nhắn / Cài đặt tin nhắn / Tin đa phương tiện:
1. Lưu tin đã gửi : Tùy chọn
2. Cho phép nhận: trong mạng chủ
3. Tin đa phương tiện gửi đến: Tải về
4. Cài đặt kết nối:
Sửa cài đặt dịch vụ hiện thời:
- Tên cài đặt : ViettelMMS
- Trang chủ: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
· Cổng phụ : bật
· Cổng phụ chính 1: 192.168.233.10
· Cổng phụ 2: 9201 ( riêng máy 5140 và 5140i là 8080)
· Sóng mang: GPRS
· Cài đặt sóng mang:
Ø Điểm truy cập : v-mms
Ø Kiểu xác nhận: chuẩn
Ø Kiểu Login: Tự động
Ø Tên thuê bao: để trống
Ø Mật mã: Bỏ trống
Quay về:
Ø Cài đặt hiện thời:ViettelMMS
Cài đặt xong yêu cầu khách hàng gửi 1 bản tin MMS đến số máy khác để kích hoạt
Bước 2 : Khi nhận được cấu hình tự động MMS
Menu/ Tin nhắn / Cài đặt tin nhắn / Tin đa phương tiện:
1. Lưu tin đã gửi : Tùy chọn : Tuøy choïn
2. Cho phép nhận: trong mạng chủ : Coù (Yes)
3. Tin đa phương tiện gửi đến: Tải về
4. Cài đặt kết nối:
Ø cài đặt hiện thời:ViettelMMS
Cài đặt xong yêu cầu khách hàng gửi 1 bản tin MMS đến số máy khác để kích hoạt
Bước 3 : Cách sử dụng MMS
Bấm Menu/ Tin đa phương tiện /Tin mới nhập bản tin , nếu muốn cài thêm file bấm Tùy chọn chọn Chèn hình hoặc chèn file âm thanh rồi chọn hình hoặc nhạc muốn gửi, bấm Tùy chọn chọn Gửi đến số

caogia262
12-07-2007, 03:44 PM
Panasonic GD 88, GD 87, GD76, X70
1. Chọn Messages >> MMS >> Server List
2. Chọn <1>, Rồi bấm Menu chọn Edit
Profile Name: Viettel MMS
Home URL: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
Linger Time bỏ qua
Gateway IP: 192.168.233.010
Bearer Type, chọn GPRS (hoặc chọn Paket) Rồi bấm Menu chọn Edit
Access Point Name: v-mms
User ID: trống
User Password: trống
Authentication: Normal Bấm phím C (góc phải màn hình) để thoát khỏi GPRS Setting, Rồi bấm Menu Chọn Set để khởi động GPRS vừa cài
Bấm phím C để thoát khỏi Server list , bấm Menu chọn Set để khởi động ViettelMMS
Hoàn tất việc cài đặt. Yc khách hàng gửi luôn một tin đến chính số máy của mình để kích hoạt.Cách gửi tin:Message >> MMS>> Create:
To: nhập số ĐT hoặc Email cần gửi
Cc: gửi đến số ĐT hoặc Email khác
Subj: nhập chủ đề
Message: nhập nội dung tin nhắn
Muốn chèn thêm hình ảnh hoặc chuông bấm Menu >> add picture, add sound
Nhập xong bấm OK >> bấm Menu>>Send

caogia262
12-07-2007, 03:47 PM
Panasonic VS3, VS2
Bấm Menu/ Settings/ Connectivity/ Data Connection
Từ <Empty > bất kỳ bấm Options và chọn “Edit” Chọn GPRS.
Profile Name: Viettel MMS
Account: Bỏ qua
Password: Bỏ qua
APN name: v-mms
Authetication type: None Bấm Save
Trở về Menu>> Messages >> messages Setting>> MMS>> Advanced:
1. Messages Server : chọn một dòng bất kỳ nhập: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
nhập xong bấm OK rồi bấm phím Select vào dòng đó
2. Wap profile: chọn Viettel MMSBỏ qua các mục cọn lại bấm quay về gửi luôn một tin nhắn MMS đến chính số máy của mình để kích hoạt.
Cách gửi tin;Menu>>Messages>> Create new>> MMS message:
Add picture: chèn thêm hình
Add text : nhập nội dung
Add sound : chèn thêm nhạc
Bấm Option >> Send >> Add recipient:
Enter number: nhập số điện thoại
Enter email address: nhập địa chỉ email

caogia262
12-07-2007, 03:50 PM
I. Samsung D820, E100, E330, E630, E700, E800, E810, X100, X460, X540, X600, X640, S500, E638
Bước 1 : Cài đặt MMS Menu/ Tin nhắn/ Cài đặt tin /tin đa phươgn tiện/ Cấu hình MMS/ Cài đặt cấu hình Chọn cấu hình bất kỳ:
1. Tên cấu hình : ViettelMMS
2. Địa chỉ máy chủ: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
3. Proxy: bật
4. Cài đặtGPRS:
+ Địa chỉ IP: 192.168.233.10
+ Cổng IP: 9201
+ APN: v-mms
+ Tên truy cập : để trống
+ Mật mã : để trống
Lưu
Lưu
Quay về chọn:Cấu hình hiện tại : chọn ViettelMMS
Hoàn tất việc cài đặt, yc khách gửi tin nhắn MMS đến chính số máy của khách để kích hoạt
Bước 2: Cách gửi tin MMSMenu/Tin nhắn/Viết tin mới/ Tin đa phương tiện: Viết nội dung tin, khi cần cài thêm file thì chọn Tuỳ chọn :
- Chủ đề : Nhập chủ đề bức thư
- Ảnh& video : chèn thêm ảnh
- Chuông: chèn thêm chuông
- Tin nhắn : viết nội dung tin
Bấm Lựa chọn >> chọn gửi Chọn file cần gửi rồi bấm số điện thoại gửi đi

caogia262
12-07-2007, 03:52 PM
II/ Samsung C130, C200, C230, C260, C300, E310, E415, E600, E715, D410,P510, X120, X160, X200, X210, X300, X400, X430, X458, X480, X510, X530, X610, S200, S300, V200.
Bước 1 : Cài đặt MMSMenu/ Cài đặt/ Tin đa phương tiện/Cấu hình MMS/ chọn Cấu hình bất kỳ
Tên cấu hình: ViettelMMS
Địa chỉ kết nối http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
Bảo mật : chọn Không an toàn
Địa chỉ IP: 192.168.233.10
Tên người dùng: để trống
Mật mã: để trống
APN: v-mms
Sau đó bấm Lưu (góc trái màn hình), trong phần Cài đặt sẽ có cấu hình ViettelMMS vừa cài được đánh dấu chọn.Hoàn tất việc cài đặt, yc khách gửi tin nhắn MMS đến chính số máy của khách để kích hoạt
Bước 2: Cách gửi tin MMSMenu /chọn Tin đa phương tiện (hoặc Tin hình ảnh)/ Viết tin mới:
- Nhập nội dung
-Thêm vào đây
1.Thêm nội dung chèn nội dung hình ảnh
2.Thêm ảnh của bạn: chèn hình
3.Thêm hình : chèn hình
4.Thêm chuông: chèn chuông
5.Gửi
6. Lưu

caogia262
12-07-2007, 03:54 PM
III/ Samsung D500, D510, D600, D900, E250, E350, E360, E370, E640, E690, E760, E770, E890, P730, X650, X670.
Bước 1 : Cài đặt MMSMenu/ Tin nhắn/ Tin nhắn đa phương tiện/ Cài đặt/ Cấu hình MMS/ Cài đặt cấu hình:Chọn cấu hình bất kỳ:
1. Tên cấu hình : ViettelMMS
2. Địa chỉ máy chủ: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
3. Proxy: bật
4. Cài đặtGPRS:
+ Địa chỉ IP: 192.168.233.10
+ Cổng IP: 8080
+ APN: v-mms
+ Tên truy cập : để trống
+ Mật mã : để trống
Bấm mũi tên quay về đến mục Cấu hình hiện tại : chọn ViettelMMS
Hoàn tất việc cài đặt, yc khách gửi tin nhắn MMS đến chính số máy của khách để kích hoạt
Bước 2: Cách gửi tin MMSMenu/Tin nhắn/Viết tin mới/ Tin đa phương tiện: Viết nội dung tin, khi cần cài thêm file thì chọn Tuỳ chọn :
- Chủ đề : Nhập chủ đề bức thư
- Ảnh& video : chèn thêm ảnh
- Chuông: chèn thêm chuông
- Tin nhắn : viết nội dung tinBấm Lựa chọn >> chọn gửi Chọn file cần gửi rồi bấm số điện thoại gửi

caogia262
12-07-2007, 04:05 PM
Ben Q Siemens E61, CL71, EF71
* Settings>> Network>> Connection>> chọn GPRS&GSM.
* Services /Nap Settings/ Bấm Option >> chọn Add>> chọn GPRS NAP:
NAP name: VMMS̃
APN: v-mms
Bỏ qua các mục còn lại bấm “Save”
Bấm Back:
Chọn: Wap Service/ Wap Setting/Bấm Option>> Add profile”̃
Profile name: ViettelMMS̃
Homepage: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc̃
IP address: 192.168.233.010̃ Port: 9201̃
Nap: chọn First NAP>> Chọn VMMS
Bấm “Back”
Bấm trở về :Messages>>MMS>>Settings:
Reply type: MMS
Size limit: 100kb
Server info: ViettelMMS
Deferred Download: Off
Delivery Report: ON
Read report: ON
Hoàn tất việc hướng dẫn cài đặt. Yc khách gửi luôn một tin MMS đến chính số máy của khách để kích hoạt.
Cách gửi: Message>>MMS>> New:
To: Nhập số ĐT
Subject: Nhập chủ đề
Content: nhập nội dungBấm Option>> Chọn Send Message

bảo khánh
13-07-2007, 09:45 AM
Bạn có thể cho xin cấu hình cài đặt GPRS của máy Samsung I300x.
Rất cám ơn bạn.

caogia262
13-07-2007, 02:18 PM
Bạn có thể cho xin cấu hình cài đặt GPRS của máy Samsung I300x.
Rất cám ơn bạn.
hic, mình ko còn lưu cấu hình của I 300,nhưng bạn thử cài theo cấu hình của samsung ở đây nè http://www.thienlong.org/forumvn/showthread.php?t=39638&page=4 ,bạn xem máy I 300 cấu hình giống máy nào ,cứ cài theo là ok , các thông số giống nhau mà ! nếu ko được thì nhắn lại ,mình post lên cho ! ko biết samsung có E 300 ko hay đó la I 300 !

vuduylinh
14-07-2007, 06:44 AM
Cần j phải dài thế nếu mà cần cấu hình mms thì pác chỉ cần soạn tin nhắn mms tên máy rồi gửi đển 994 (nếu là Mobifone) hoặc vào trang www.mobifone.com.vn
VD : bác dùng nokia 7610 thì soạn mms n7610 rồi gửi đến 994
khi gử đến 994 sẽ nhận được 2 bản tin.Mở bản tin đầu và làm theo hướng dẫn.Đến bản tin thứ 2 thì nhập mật khẩu là 1234 sau đó lưu vào.Sau khi lưu vào thì gửi 1 bản tin mms vào số mình để kich hoạt
Phí gửi tin đăng ký miễn phí
Tên viết tắt của một số máy :
Nokia : N
Samsung :SA
Motorola :M
Sonyericson :E
Mọi chi tiết xin liên hệ 18001090 gặp 417

tinhyeulangle
14-07-2007, 08:33 PM
Cần j phải dài thế nếu mà cần cấu hình mms thì pác chỉ cần soạn tin nhắn mms tên máy rồi gửi đển 994 (nếu là Mobifone) hoặc vào trang www.mobifone.com.vn
VD : bác dùng nokia 7610 thì soạn mms n7610 rồi gửi đến 994
khi gử đến 994 sẽ nhận được 2 bản tin.Mở bản tin đầu và làm theo hướng dẫn.Đến bản tin thứ 2 thì nhập mật khẩu là 1234 sau đó lưu vào.Sau khi lưu vào thì gửi 1 bản tin mms vào số mình để kich hoạt
Phí gửi tin đăng ký miễn phí
Tên viết tắt của một số máy :
Nokia : N
Samsung :SA
Motorola :M
Sonyericson :E
Mọi chi tiết xin liên hệ 18001090 gặp 417
tại vì mỗi loại máy có 1 cách cài #nhau mà nhưng trên web của mấy mạng di động thì nhiều khi gửi cấu hình cài chưa chính xác nên ta phải cài tay thôi.bác có thể hướng dẫn chi tiết cài mms cho máy v3i không.tui đã làm được cho máy v3 nhưng không hiểu sao máy v3i không làm được.khi gửi tin mms đi thì nó báo không gửi được còn nếu có tin mms đến thì nó chỉ hiển thị đường link thôi

thanh131185
14-07-2007, 09:47 PM
Cho minh hoi cai,cai nay la chi dung mang VIETTELL moi xai duoc hay danh cho tat ca cac mang ,chang han minh xai mang MOBILFONE thi co cai dat va xai duoc ko dzay ban ???

tinhyeulangle
15-07-2007, 04:50 PM
bác ơi không nhìn cái tiêu đề à cấu hình mạng viettel mà

duy195
30-09-2011, 08:23 AM
ko co cho dong may N2730 ak ???? cap nhat tjp dj