PDA

View Full Version : Anh em Post truyện mp3 ở đâyhonesty852003
18-12-2006, 07:33 PM
Gia Tu San Khauhttp://media.vnunited.com/truyen/aug06/0910/GiaTuSanKhau_NguyenNgocNgan/GiaTuSanKhau_NguyenNgocNgan.jpg


PHẦN 1: CLICK THANK TRƯỚC KHI DOWNLOAD (http://media.vnunited.com/truyen/aug06/0910/GiaTuSanKhau_NguyenNgocNgan/Gia Tu San Khau 01-Nguyen Ngoc Ngan.wma)


PHẦN 2: CLICK THANK TRƯỚC KHI DOWNLOAD (http://media.vnunited.com/truyen/aug06/0910/GiaTuSanKhau_NguyenNgocNgan/Gia Tu San Khau 02-Nguyen Ngoc Ngan.wma)

honesty852003
18-12-2006, 07:39 PM
MÂY ĐEN


phần 1/2 (http://media2.vnunited.com/truyen_audio/oct07/may_den_nnn_1_of_2.wma)

phần 1/2 (http://media.vnunited.com/truyen/may_den/may_den_nnn_1_of_2.wma)

phần 1/1 (http://media2.vnunited.com/truyen_audio/oct07/may_den_nnn_2_of_2.wma)

phần 2/2 (http://media.vnunited.com/truyen/may_den/may_den_nnn_2_of_2.wma)

honesty852003
18-12-2006, 07:43 PM
MA BONG CHAU


CLICK THANK TRƯỚC KHI DOWNLOAD (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/MABONGCHAU/MA BONG-CHAU.wma)

honesty852003
19-12-2006, 08:51 AM
THầy thanhclick thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/oct06/1030/ThayThanh_NguyenNgocNgan.wma)

honesty852003
19-12-2006, 08:54 AM
tiếng quạ réo vong hồn


phần 1: click thank trưôc khi download (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/TiengQuaReoVongHon/TiengQuaReoVongHon1.asf)


phần 2: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/TiengQuaReoVongHon/TiengQuaReoVongHon2.asf)

honesty852003
19-12-2006, 08:56 AM
]lâu đài ma


click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/nov06/1106/LauDaiMa-TonNuMacGiao.mp3)

honesty852003
19-12-2006, 08:57 AM
tự truyệnclick thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/jun2006/TuTruyen_NguyenNgocNgan/TuTruyen_NguyenNgocNgan.wma)

honesty852003
19-12-2006, 09:24 AM
Hanh Trinh Ve Phuong Dong


http://storage.vnunited.com/image_files/images2/TayTang01%5B1%5D.jpg


sáng tác: Cao DaiLời nói đầu

Tác phẩm "Life and Teaching of the Masters of the Far East" (1935), hồi ký của Dr. Blair T. Spalding (1857 – 1953) Một phần của hồi ký đã được Nguyên Phong chuyển ngữ với tựa đề “Hành Trình Về Phương Đông”

Nguyên tác có tất cả sáu quyển ghi nhận đầy đủ về cuộc hành trình gay go nhưng lý thú và tràn đầy sự huyền bí ở Ấn độ, Tây Tạng, Trung hoa và Ba tư. Ba quyển đầu ghi lại những cuộc thám hiểm của phái đoàn từ Anh sang Ấn, sự gặp gỡ giữa phái đoàn và những vị thầy tâm linh sống ở Á châu, và ở dãy Hy Mã Lạp Sơn . Ba quyển sau là những ghi nhận riêng của giáo sư Spalding về các cuộc hành trình. Sự trao đổi kiến thức giữa phái đoàn và các vị thầy tâm linh, với bản tường trình của phái đoàn đã đưa đến những cuộc tranh luận sôi nổi. Cuối cùng thì ba người trong phái đoàn đã trở lại Ấn độ sống đời ẩn sĩ . Hồi ký của giáo sư Spalding là một công trình nghiên cứu nghiêm túc với nhiều dự kiện được phái đoàn ghi nhận đầy đủ một cách khoa học, và cho đến nay vẫn còn nhiều đọc giả hâm mộ, nhiệt liệt tán thưởng các quyển hồi ký này.

Mời các bạn đọc những chương đầu của tác phẩm “Hành Trình Về Phương Đông”.

phần 1:click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/jun2006/HanhTrinhVePHuongDong/HanhTrinhVePHuongDong01.mp3)

phần 2:click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/jun2006/HanhTrinhVePHuongDong/HanhTrinhVePHuongDong02.mp3)

phần 3:click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/jun2006/HanhTrinhVePHuongDong/HanhTrinhVePHuongDong03.mp3)

phần 4:click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/jun2006/HanhTrinhVePHuongDong/HanhTrinhVePHuongDong04.mp3)

phần 5:click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/jun2006/HanhTrinhVePHuongDong/HanhTrinhVePHuongDong05.mp3)

phần 6:click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/jun2006/HanhTrinhVePHuongDong/HanhTrinhVePHuongDong06.mp3)

phần 7:click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/jun2006/HanhTrinhVePHuongDong/HanhTrinhVePHuongDong07.mp3)

phần 8:click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/jun2006/HanhTrinhVePHuongDong/HanhTrinhVePHuongDong08.mp3)

phần 9:click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/jun2006/HanhTrinhVePHuongDong/HanhTrinhVePHuongDong09.mp3)

phần 10: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/jun2006/HanhTrinhVePHuongDong/HanhTrinhVePHuongDong10.mp3)

honesty852003
19-12-2006, 10:12 PM
địa ngục du ký

phần 1: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY01.mp3)

phần 2: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY02.mp3)

phần 3: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY03.mp3)

phần 4: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY04.mp3)

phần 5: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY05.mp3)

phần 6: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY06.mp3)

phần 7: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY07.mp3)

phần 8: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY08.mp3)

phần 9: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY09.mp3)

phần 10: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY10.mp3)

phần 11: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY11.mp3)

phần 12: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY12.mp3)

phần 13: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY13.mp3)

phần 14: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/dia_nguc_du_ky/DIANGUCDUKY14.mp3)

honesty852003
21-12-2006, 02:14 PM
bàn tay ma trong căn nhà cổ

click thank trước khi download (http://media.vnunited.com//truyen/mar06/BanTayMaTrongCanNhaCo/BanTayMaTrongCanNhaCo.asf)

honesty852003
21-12-2006, 02:18 PM
bùa yêu


phấn 1: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/Bua_Yeu_1_of_2.wma)

phần 2: click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/Bua_Yeu_2_of_2.wma)

honesty852003
21-12-2006, 02:20 PM
đêm trắng trong căn nhà hoangphần 1:click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/Dem Trang Can Nha Hoang1.wma)


phần 2:click thank trước khi download (http://media.vnunited.com/truyen/Dem Trang Can Nha Hoang2.wma)

jan
31-01-2007, 12:51 PM
Honesty up thêm truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn lên đi!Cảm ơn nhé

honesty852003
04-02-2007, 03:13 PM
phim oan hồn


phần 1 (http://video.google.com/videoplay?docid=6042933146528109081)

phần 2 (http://video.google.com/videoplay?docid=-6108961185020027929)

honesty852003
04-02-2007, 03:24 PM
căn nhà số 13


click thank trước khi dowwnload (http://media.vnunited.com/truyen/can_nha_so_13.wma)

honesty852003
04-02-2007, 03:30 PM
hồn về trong gió

phần 1 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/HonVeTrongGio/HonVeTrongGio1.asf)

phần 2 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/HonVeTrongGio/HonVeTrongGio2.asf)

phần 3 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/HonVeTrongGio/HonVeTrongGio3.asf)

phần 4 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/HonVeTrongGio/HonVeTrongGio4.asf)

jan
10-02-2007, 05:02 AM
hồn về trong gió
phần 1 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/HonVeTrongGio/HonVeTrongGio1.asf)
phần 2 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/HonVeTrongGio/HonVeTrongGio2.asf)
phần 3 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/HonVeTrongGio/HonVeTrongGio3.asf)
phần 4 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/HonVeTrongGio/HonVeTrongGio4.asf)

Tiếp tục đi bạn,cảm ơn nhiều!!!

honesty852003
10-02-2007, 04:08 PM
Coi Dem


phần 1 (http://media.vnunited.com/truyen/coi_dem/coi_dem_nnn_1_of_12.wma)

phần 2 (http://media.vnunited.com/truyen/coi_dem/coi_dem_nnn_2_of_12.wma)

phần 3 (http://media.vnunited.com/truyen/coi_dem/coi_dem_nnn_3_of_12.wma)

phần 4 (http://media.vnunited.com/truyen/coi_dem/coi_dem_nnn_4_of_12.wma)

phần 5 (http://media.vnunited.com/truyen/coi_dem/coi_dem_nnn_5_of_12.wma)

phần 6 (http://media.vnunited.com/truyen/coi_dem/coi_dem_nnn_6_of_12.wma)

phần 7 (http://media.vnunited.com/truyen/coi_dem/coi_dem_nnn_7_of_12.wma)

phần 8 (http://media.vnunited.com/truyen/coi_dem/coi_dem_nnn_8_of_12.wma)

phần 9 (http://media.vnunited.com/truyen/coi_dem/coi_dem_nnn_9_of_12.wma)

phần 10 (http://media.vnunited.com/truyen/coi_dem/coi_dem_nnn_10_of_12.wma)

phần 11 (http://media.vnunited.com/truyen/coi_dem/coi_dem_nnn_11_of_12.wma)

phần 12 (http://media.vnunited.com/truyen/coi_dem/coi_dem_nnn_12_of_12.wma)

honesty852003
10-02-2007, 04:28 PM
hichic lâu lâu đổi món xem một clip tự tử chết nhanh như chớp!click thank trước khi dowwnload (http://www.unauthorizedentry.com/upclips/246.wmv)

honesty852003
10-02-2007, 04:34 PM
clip tử hình cực kỳ ác độc ghê wa!


click thank trước khi dowwnload (http://www.unauthorizedentry.com/upclips/246.wmv)

jan
13-02-2007, 01:46 PM
clip tử hình cực kỳ ác độc ghê wa!
click thank trước khi dowwnload (http://www.unauthorizedentry.com/upclips/246.wmv)
Còn truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn không up lên đi honesty852003.Cảm ợn

honesty852003
14-02-2007, 06:07 PM
nhìn quang một mìnhphần 1 (http://media.vnunited.com/truyen/nov06/1103/NhinQuanhMotMinh/NhinQuanhMotMinh1.wma)


phần 2 (http://media.vnunited.com/truyen/nov06/1103/NhinQuanhMotMinh/NhinQuanhMotMinh2.wma)

honesty852003
14-02-2007, 06:10 PM
quý nhập tràngclick thank trước khi dowwnload (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/QUYNHAPTRANG/QUY-NHAP-TRANG.wma)

honesty852003
21-02-2007, 10:44 PM
chài gặp ngay tên điên vua ko nghe dc lai pai thanks hắn


năm mới tết đến trong diễn đàn lại có những người thiếu văn hóa cực kỳ! potay.com! đười ươi mà tưởng người ko biết down thì hỏi dùm cái nha!

ToanDepTrai
22-02-2007, 05:38 PM
năm mới tết đến trong diễn đàn lại có những người thiếu văn hóa cực kỳ! potay.com! đười ươi mà tưởng người ko biết down thì hỏi dùm cái nha!
thông cảm cho những người như thế này đi bạn tui gạp nhiều rùi, tôt nhất đùng up j nũa chỉ giả đáp thui. để họ tự tìm lấy thật quá đáng !

vuongtq0982
01-03-2007, 11:34 PM
thanks rui ne,cho dơwn di nào

khoa852005
16-04-2007, 11:31 PM
phim Oan Hon down ve sao vay anh


Là Thành Viên Mới Nên Đọc Lãi Nội Quy, Post TV Có Dấu Nha

honesty852003
20-04-2007, 09:52 PM
phim Oan Hon down ve sao vay anh

hi khoa852005!
sory đã để bạn chờ lâu sau đây mình xin hướng dẫn cụ thể như sau!
để down được phim từ các trang youtube or google.... bạn phải sử dụng firefox sau đó bạn cần cài thêm plugin video dowwnloader. khi bạn cài plugin biểu tượng nằm ở dưới thanh taskbar phía bên phải lúc đoá để dowwnload bạn click vào biểu tượng để down! và để xem được bạn cần phải có thêm phần mêm google video player để xem! chúc bạn thành côngh

rongsinhdoi
05-05-2007, 01:02 PM
Bạn nào có truyện đọc, nghe bằng file mp3 thì vui lòng post vào đây nhé:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

rongsinhdoi
06-05-2007, 04:39 PM
Vào đây (http://www.4shared.com/file/15372412/a1c933c8/Truyen_cuoi_tieng.html) down nha :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ngongo
30-06-2007, 02:19 PM
Còn truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn không up lên đi honesty852003.Cảm ợn
Truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn cho bạn đây, đừng nghe vào buổi đêm nha:twisted: :twisted::twisted:

ngongo
01-07-2007, 12:48 PM
Tiếp tục truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn nữa nè:twisted:

soldier2103
05-07-2007, 08:28 PM
có ai chuyển file wma thành Mp3 giúp em với mấy truyện này toàn file Wma con Ngage QD của em ko đọc đc file wma

ngongo
05-07-2007, 09:14 PM
Sory nha!!!:mrgreen: Truyện ma mp3 đây

ngongo
05-07-2007, 09:24 PM
Tiếp tục Bãi đất hoang sau nhà - Nguyễn Ngọc Ngạn.

ngongo
05-07-2007, 09:26 PM
Còn tiếp..oài mạng chậm quá upload lâu quá là lâu nản!!!!!!!!!

freehappyman
07-07-2007, 10:59 PM
bạn honesty852003 ợi Sao mình dơn mấy link bạn đưa ko đc vẩy nó chỉ hiên một trang toàn chữ ko hà?

dongtay
08-07-2007, 03:11 PM
Còn tiếp..oài mạng chậm quá upload lâu quá là lâu nản!!!!!!!!!
Tiếp đi bạn , hay lắm cảm ơn bạn nhiều , mà post truyện MP3 ấy chứ wma thi N70 pó tay không chơi được , có truyện mp3 của người lớn không vây?

ngongo
09-07-2007, 07:20 PM
Tiếp đi bạn , hay lắm cảm ơn bạn nhiều , mà post truyện MP3 ấy chứ wma thi N70 pó tay không chơi được , có truyện mp3 của người lớn không vây?
Cái vụ truyện ngưòi lớn này hổng dém đâu:mrgreen: MOD banned nick như chơi đó,
Tiếp tục Bãi đất hoang sau nhà đây have fun

ngongo
09-07-2007, 07:30 PM
Bãi đất hoang sau nhà

ngongo
09-07-2007, 07:42 PM
Bãi đất hoang sau nhà

ngongo
09-07-2007, 07:56 PM
Bãi đất hoang sau nhà Phần cuối

nguyenthanghbh
10-07-2007, 09:34 PM
Thật là tuyệt vời. Bây giờ mình mới dowwload về nghe. thấy đóng góp của bạn hay quá. Mong bạn hãy tiếp tục nhé. Mình nghe hết nhũng truyẹn mà bạn pos roi....Bạn co thể pos thêm nhiều nũa k?? đặc biệt là chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn nhé....cảm ơn nhiều nhe!!!!

ngongo
11-07-2007, 07:18 PM
Những tình tiết bí ẩn tưởng như không thể khám phá, nhưng qua tư duy logic của Shelock Holmes mọi chuyện trở nên đơn giản...!
Không bao giờ tui thấy chán Shelock Holmes !!! Còn các pác?
Nhớ click thanks cho tui nha (http://www.megaupload.com/?d=N1OTQFL9)
Quên mất truyện nhan đề: Vụ mất tích kỳ lạ

nguyenthanghbh
11-07-2007, 10:15 PM
Những tình tiết bí ẩn tưởng như không thể khám phá, nhưng qua tư duy logic của Shelock Holmes mọi chuyện trở nên đơn giản...!
Không bao giờ tui thấy chán Shelock Holmes !!! Còn các pác?
Nhớ click thanks cho tui nha (http://www.megaupload.com/?d=N1OTQFL9)
Quên mất truyện nhan đề: Vụ mất tích bí ẩn
Trời đât. sao k thấy chỗ dowload ở đâu vậy bạn ơi??? nghe quảng cáo hay quá...giọng đọc của ai vậy bạn??::confused: :confused: :confused:

dongtay
12-07-2007, 11:26 AM
Cái vụ truyện ngưòi lớn này hổng dém đâu:mrgreen: MOD banned nick như chơi đó,
Tiếp tục Bãi đất hoang sau nhà đây have fun
"ngongo" có không cho mình qua yahoo đi. "dongtay2502@yahoo.com.vn" nhé ! Cám ơn , lâu lâu cũng phải đổi món chứ lị.

ngongo
12-07-2007, 10:23 PM
Trời đât. sao k thấy chỗ dowload ở đâu vậy bạn ơi??? nghe quảng cáo hay quá...giọng đọc của ai vậy bạn??::confused: :confused: :confused:
Link download là chữ "Nhớ click thanks cho tui nha (Nhớ click thanks cho tui nha)" đó bạn. Vụ mất tích kỳ lạ do giọng đọc Bá Trung thể hiện.Thân!

ngongo
15-07-2007, 11:16 PM
Tập truyện " Chàng quý tộc độc thân ". Giọng đọc Bá Trung.
Download tại đây (http://www.megaupload.com/?d=CVPGUSZO)

anhtraimu
16-07-2007, 03:16 AM
Các anh ơi có truyện gì kiểu như tiểu thuyết hay truyên kiếm hieepk thì post cho em với :grin: Em sợ ma lắm không dám nghe truyện ma đâu :mrgreen:

ngongo
16-07-2007, 10:22 PM
Có mấy truyện audio Ngongo póst lộn sang bên này, hôm nay mới để ý thấy có topic riêng cho truyện audio, nhờ các Mod chuyển hộ về đúng topic giúp cho:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Sory !!!!!!!!!:mrgreen:

Post ở đây cũng được, nhưng nhớ chuyển về .mp3 nha

nicknguyen1980
25-07-2007, 02:40 AM
phim oan hồn


phần 1 (http://video.google.com/videoplay?docid=6042933146528109081)

phần 2 (http://video.google.com/videoplay?docid=-6108961185020027929)
làm sao down vay ban

vitinha2z
25-07-2007, 01:19 PM
Những tình tiết bí ẩn tưởng như không thể khám phá, nhưng qua tư duy logic của Shelock Holmes mọi chuyện trở nên đơn giản...!
Không bao giờ tui thấy chán Shelock Holmes !!! Còn các pác?
Nhớ click thanks cho tui nha (http://www.megaupload.com/?d=N1OTQFL9)
Quên mất truyện nhan đề: Vụ mất tích kỳ lạ
:grin: Mình cũng như bạn - Mình có đủ bộ Shelock Holmes nhưng chỉ là truyện đọc trên sách thôi không post lên cho anh em được cũng hơi buồn !:-D

ngongo
27-07-2007, 06:15 PM
:grin: Mình cũng như bạn - Mình có đủ bộ Shelock Holmes nhưng chỉ là truyện đọc trên sách thôi không post lên cho anh em được cũng hơi buồn !:-D
Qua bên này down truyện Sherlock Holmes (http://www.thienlong.org/forumvn/showthread.php?p=264841) về nghe đi tui mới post tiếp mấy truyện đấy. Have fun:-D

adamhailua
29-07-2007, 02:35 PM
Ai giúp em up truyện Lăng loàn lên với

ngongo
29-07-2007, 05:01 PM
Ai giúp em up truyện Lăng loàn lên với
Raido Pots Bên này rồi mà (http://www.thienlong.org/forumvn/showthread.php?t=11582) sang tìm nhé

khuenhi
31-07-2007, 03:00 PM
minh download k dươc ban chi
dum di cam on raido trươc nhe


Chú ý tiếng Việt nha bạn!

hdn150203
16-08-2007, 03:34 PM
Ai có chuyện ma (audio) post cho mình xin với.Thanks


Chú ý, post bài đúng chỗ nha bạn!

ngongo
18-08-2007, 06:43 PM
Ai có chuyện ma (audio) post cho mình xin với.Thanks
Chú ý, post bài đúng chỗ nha bạn!

Truyện ma audio đây

hoanghonmobile
28-08-2007, 10:50 AM
Kick thanks nhé

hoanghonmobile
29-08-2007, 12:46 PM
Ma nu da tinh

hoanghonmobile
29-08-2007, 01:02 PM
Dem khong trang - Nguyen Ngoc Ngan


Chú ý, post bài có dấu nha bạn!

quanhomang
01-10-2007, 05:15 PM
quý nhập tràngclick thank trước khi dowwnload (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/QUYNHAPTRANG/QUY-NHAP-TRANG.wma)
link die hết rùi bạn ơi xem lại đi nhé ko down dc kìa

thanhminhbd2
18-10-2007, 03:52 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc mọi điều tốt lành.

Cảm ơn nhiều. Chưa xem nên không biết có hay không?

ngongo
31-10-2007, 11:15 PM
:evil::twisted: Pác nào chưa biết nhiều về ngày MA QUỶ thì nhào dzô tìm hiểu thêm nhé :evil::twisted::evil::twisted::evil::twisted::evil :

VuiVeSuotDoi
31-12-2007, 12:27 AM
Đang tìm mấy bửa nay ^^ lang thang vào đây thì gặp hên thiệt thanks bạn nhé

nicknguyen1980
09-01-2008, 10:19 PM
link die hết rùi

tepma
10-01-2008, 10:37 PM
ai có truyện ma mới cho mình nhé...

honesty852003
11-01-2008, 02:28 PM
link die hết rùi

link die hết rùi bạn ơi xem lại đi nhé ko down dc kìa

hi nicknguyen1980 and quanhomang!
nếu các bác click vào mà không down được thì các bác nên dùng phần mềm hỗ trợ download hoặc click phải chuột chọn save as target chọn save thui! link vẫn sống chúc các bác vui!

honesty852003
11-01-2008, 03:09 PM
ngôi nhà mướn- nguyễn ngọc ngạn

ngôi nhà mướn 1 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/ngoinhamuon/ngoi%20nha%20muon%201.mp3)

ngôi nhà mướn 2 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/ngoinhamuon/ngoi%20nha%20muon%202.mp3)

ngôi nhà mướn 3 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/ngoinhamuon/ngoi%20nha%20muon%203.mp3)

ngôi nhà mướn 4 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/ngoinhamuon/ngoi%20nha%20muon%204.mp3)

ngôi nhà mướn 5 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/ngoinhamuon/ngoi%20nha%20muon%205.mp3)

ngôi nhà mướn 6 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/ngoinhamuon/ngoi%20nha%20muon%206.mp3)

ngôi nhà mướn 7 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/ngoinhamuon/ngoi%20nha%20muon%207.mp3)

ngôi nhà mướn 8 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/ngoinhamuon/ngoi%20nha%20muon%208.mp3)

ngôi nhà mướn 9 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/ngoinhamuon/ngoi%20nha%20muon%209.mp3)

ngôi nhà mướn 10 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/ngoinhamuon/ngoi%20nha%20muon%2010.mp3)

ngôi nhà mướn 11 (http://media.vnunited.com/truyen/mar06/ngoinhamuon/ngoi%20nha%20muon%2011.mp3)

chú ý: Click phải chuột chọn save as target hoặc dùng phần mềm hỗ trợ download

tepma
12-01-2008, 09:36 PM
Ai Có Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn Mới Cho Tôi Nhé Cám ơn Các Bạn Nhiều.....

Tu_C0i
17-01-2008, 04:32 PM
Cái vụ truyện ngưòi lớn này hổng dém đâu:mrgreen: MOD banned nick như chơi đó,
Tiếp tục Bãi đất hoang sau nhà đây have funBác có Truyện Người lớn h0k cho tui ít wa Mail : tu_buzz@yahoo.com

phuthuyhayghen
19-01-2008, 03:06 PM
Sao chỉ có 1,2 truyện là đuôi mp3 vậy...

Tu_C0i
19-01-2008, 06:29 PM
Các Pác POST truyện MP3 nhiều nhiều 1 chút đi để anh em dùng máy TÀU còn xài được chớ

toiyeuv
20-01-2008, 09:46 AM
các pác có truyện mp3 ko?cho e xin với!có Sherlock Homes càng tốt!thanks các pác nhìu nhìu!

toiyeuv
20-01-2008, 09:50 AM
có truyện Sherlock Homes ko mấy bro???cho e xin đi!ko thì truyện j cũng dc,trừ truyện ma ra,e sợ ma lém!hix...thanks các bro

duytnguyen
23-01-2008, 09:26 AM
các pác có truyện mp3 ko?cho e xin với!có Sherlock Homes càng tốt!thanks các pác nhìu nhìu!


bạn vao link nay ma nghe
http://www3.tuoitre.com.vn/Media/BookDetail.aspx?BookID=55#Media,936

toiyeuv
23-01-2008, 02:51 PM
bạn vao link nay ma nghe
http://www3.tuoitre.com.vn/Media/BookDetail.aspx?BookID=55#Media,936
nge ko dc ma down về cũng ko dc,hixx.....júp e với mấy pác ơi!thanks mấy pác mà!!!!

honesty852003
25-02-2008, 04:13 PM
http://www3.tuoitre.com.vn/Media/ImageView.aspx?BookID=55&imgWidth=70Thám tử Sherlock Holmes - Conan Doyle
Người đọc: Bá Trung
NXB: Nhà xuất bản văn nghệ TP.HCM

Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Mot vu mat tich ky la (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd11.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Nha thau khoang o North Hut (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd51.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Sherlock Holmes hap hoi (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd52.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Nguoi khach tro duoc huong bong loc (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd32.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Chang quy toc doc than (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd12.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Vu an tai thung lung Boscom (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd21.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Ke di dang (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd22.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Chiec vuong mien bang ngoc Berin (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd31.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Cong viec sau cung Holmes (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd41.wma)

Chú Ý : Click phải chuột chọn save as ... or dùng phần mềm hỗ trợ download

honesty852003
25-02-2008, 04:19 PM
Bác có Truyện Người lớn h0k cho tui ít wa Mail : tu_buzz@yahoo.com
Click thank nơi đây để nhận link download trong 24h sau 24 giờ nếu chưa nhận được thì liên lạc qua mail (anh2liem@yahoo.com)

BlackSunRise
04-03-2008, 06:06 AM
http://www3.tuoitre.com.vn/Media/ImageView.aspx?BookID=55&imgWidth=70Thám tử Sherlock Holmes - Conan Doyle
Người đọc: Bá Trung
NXB: Nhà xuất bản văn nghệ TP.HCM

Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Nha thau khoang o North Hut (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd51.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Sherlock Holmes hap hoi (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd52.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Nguoi khach tro duoc huong bong loc (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd32.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Chang quy toc doc than (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd12.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Vu an tai thung lung Boscom (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd21.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Ke di dang (http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd22.wma)
Tham Tu Sherlock Holmes - Ba Trung Doc - Chiec vuong mien bang ngoc Berin
(http://media.vnunited.com/truyen/2007/april07/vn03-thamtucd31.wma)
Chú Ý : Click phải chuột chọn save as ... or dùng phần mềm hỗ trợ download
Bạn úp đỉnh thật,down ngon lành.Bạn úp thêm vụ mất tích kỳ lạ;và công việc sau cùng của Sherlock Holmes được ko???(mấy file này ngongo úp mình hok down đc).thanks

honesty852003
04-03-2008, 10:17 AM
Bạn úp đỉnh thật,down ngon lành.Bạn úp thêm vụ mất tích kỳ lạ;và công việc sau cùng của Sherlock Holmes được ko???(mấy file này ngongo úp mình hok down đc).thanks

Mình đã update 2 tập Sherlock Holmes mà bạn yêu cầu! cảm ơn bạn đã ủng hộ! chúc bạn có nhiều niềm vui!

honesty852003
08-03-2008, 09:03 PM
3600 GIÂY CƯỜI VỚI QUANG MINH-HỒNG ĐÀO
http://www.tinhnhomusic.com/pictures/CD183922958.jpg

LoiMoDau (http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y66hmZytabGinZbzZKqZnJGlZaeZnJo%3 D2)

KyPhungDichThu (http://www.ziddu.com/download.php?uid=bquel5asaq2aluKnaaqhkZSoZqqhnJio9 )

CafeThatDang (http://www.ziddu.com/download.php?uid=caqemZama7KalpSltqyZlJyiaK2WlJyt8 )

BenhDanBa (http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZLKhl5etarCanOKnYqqhkZSoX6qhmJum2 )

ThayBoiTriTue (http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zq6alZSnZquenOKnZaqhkZSoYqqhlpeo5 )

honesty852003
08-03-2008, 09:12 PM
QUANG MINH-HỒNG ĐÀO

NoNhuPhao (http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7KbnZioa6yZmpStsayZlJyiY62WlJyn3 )

MoiTinhGia (http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKqglZqqZqqZluKnZqqhkZSoY6qhnZ2q6 )

LongGiaThanhChan (http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq%2BinZuobrGelOKnZqqhkZSoY6qhm5m q6)

BaChopBaNhang (http://www.ziddu.com/download.php?uid=arCdlJisa7GemZWnsqyZlJyiZK2WlJyr4 )

NuaCanTamLang (http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6yclZyuZ7CZlpSttKyZlJyiZq2WlJyp6 )

TinhKhongBienGioi (http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7GhmJWsZq2fnOKnY6qhkZSoYKqhm5ys3 )

TamCamThiHoaHau (http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa2amJWlbqugmZmttayZlJyiZ62WlJyr7 )

GoRoiToLong (http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq6cl5WnZqyhlpens6yZlJyiZa2WlJyt5 )

VietKieuLayVo (http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrCblpStY7Kgm52nsayZlJyiY62WlJyp3 )

MongLamGiau (http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zq6glpSrZa2eluKnZaqhkZSoYqqhlpiu5 )

NiemVuiPhuNu (http://www.ziddu.com/download.php?uid=abKhlpyraayanOKnZ6qhkZSoZKqhmJum7 )

honesty852003
08-03-2008, 10:03 PM
HÀI MR & MRS DZUI DZẺ

http://www.tinhnhomusic.com/pictures/Resize%20of%20Untitled-Scanned-13212115.jpg

loigioithieu ("http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq6amJuoba2amZmntqyZlJyiaK2WlJyr8 )

gapgophobolsa ("http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7GglZembLKgluKnZqqhkZSoY6qhnZio6 )

tamtinh ("http://www.ziddu.com/download.php?uid=abKdlZ2mabKZlOKnaKqhkZSoZaqhl5Su8 )

dieunhayvechieu ("http://www.ziddu.com/download.php?uid=arGflpyscKqelOKnaKqhkZSoZaqhmJmo8 )

tamtinh2 ("http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLKelJera6%2BhluKnZKqhkZSoYaqhm52 s4)

noihaykhongbanghaynoi ("http://www.ziddu.com/download.php?uid=aquemZysaLOhm5qnr6yZlJyiYa2WlJyt1 )

tamtinh3 ("http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7GenZmrZK2enZWtsKyZlJyiYq2WlJyn2 )

ThapNhiCamQuan ("http://www.ziddu.com/download.php?uid=abKfnJita6ucnOKnZqqhkZSoY6qhmpeu6 )

LoiChaoTamBiet ("http://www.ziddu.com/download.php?uid=arOilZelZ7OelOKnZ6qhkZSoZKqhmpmu7 )

BlackSunRise
06-04-2008, 07:15 AM
Mình đã update 2 tập Sherlock Holmes mà bạn yêu cầu! cảm ơn bạn đã ủng hộ! chúc bạn có nhiều niềm vui!

Thanks bạn nhiều nha!Ai cũng nhiệt tình như bạn thì anh em được nhờ nhiều.Mình cũng chúc bạn vui vẻ nha!

lovelight169
03-07-2008, 10:02 PM
hic, bạn ơi post thể loại khác đi,Truyện ma sợ lắm

cuarangme84
11-08-2008, 02:43 PM
hic, bạn ơi post thể loại khác đi,Truyện ma sợ lắm
thank you so much, have a nice day, see you soon

honesty852003
28-09-2008, 09:37 PM
vẫn có ma quỷ

phần 1 (http://media2.vnunited.com/truyen_audio/sept08/VanCoMaQuy1-HoOng.mp3)

phẩn 2 (http://media2.vnunited.com/truyen_audio/sept08/VanCoMaQuy2-HoOng.mp3)

honesty852003
28-09-2008, 09:40 PM
duyên ma - Nguyen Vi Tuy doc Dien Thanh va Bach Luu

phần 1 (http://media2.vnunited.com/truyen_audio/Jan07/DuyenMa_1-NguyenViTuy_docDienThanh_BachLuu.mp3)

phần 2 (http://media2.vnunited.com/truyen_audio/Jan07/DuyenMa_2-NguyenViTuy_docDienThanh_BachLuu.mp3)

honesty852003
28-09-2008, 09:42 PM
Thien Duong Cua Quy - Tiger doc Thanh Phuong

click thank trước khi download (http://media2.vnunited.com/truyen_audio/Jan07/ThienDuongCuaQuy-Tiger(docThanhPhuong).mp3)

honesty852003
26-03-2009, 11:40 PM
Nguyễn Ngọc Ngạn - Huyền Thoại Về Người Con Gái Đẹp

click thank trước khi download (http://www.ziddu.com/downloadlink/4019575/huyenthoaivenguoidep.txt)

honesty852003
26-03-2009, 11:41 PM
Nguyễn Ngọc Ngạn - Lăng loàn

click thank trước khi download (http://www.ziddu.com/downloadlink/4019576/Langloan.txt)

honesty852003
27-03-2009, 01:02 PM
Nguyễn Ngọc Ngạn - ma thần vòng

http://tbn3.google.com/images?q=tbn:1QlbQ51wFOwG1M:http://titanmart.com.vn/images/product/truyen%2520thuyet%2520ma%2520than%2520vong%25202.j pg

click thank trước khi download (http://www.ziddu.com/downloadlink/4019577/mathanvong.txt)

honesty852003
28-03-2009, 10:23 PM
Nguyễn Ngọc Ngạn - căn nhà ma

click thank trước khi download (http://www.ziddu.com/downloadlink/4019578/cannhama.txt)

honesty852003
30-03-2009, 07:10 PM
Nguyễn Ngọc Ngạn - dốc đứng
http://cungvui.com/uploads/Truyendoc/pic/1179412464.nv.jpg
click thank trước khi download

honesty852003
30-03-2009, 07:15 PM
Nguyễn Ngọc Ngạn - ánh mắt vô tình

http://www.rangdong.com/shop/images/products/Thuy_Nga/thuyngaanhmatvotinh(1).jpg

click thank trước khi download (http://www.ziddu.com/downloadlink/4019580/anhmatvotinh.txt)

honesty852003
01-04-2009, 10:52 PM
]Cây trứng cá
http://cungvui.com/uploads/Truyendoc/pic/1179415178.nv.jpg
click thank trước khi download (http://www.ziddu.com/downloadlink/4019581/caytrungca.txt)

ngocsonthibep
08-03-2010, 06:36 PM
có ai có truyện kiếm hiệp không cho mình với

longpro2009
05-04-2010, 06:55 PM
con bà nó có dow được đâu
chán vãi thank mỏi tay vẫn miss đẹp

maxmax
07-04-2010, 08:21 AM
sao hok dow dc nhĩ.............up lick lai đi bạn ơi
________________________________
raft wars 2 (http://www.y3.com/search-results/20786/raft-wars-2)
ink cartridge (http://www.asapinkjets.com/)

robot12
11-03-2011, 10:06 PM
bàn tay ma trong căn nhà cổ mình đã nghe qua chuyện ly lỳ hấp dẫn lắm các bác ạ!

girl_xinh_choigame
31-03-2012, 11:45 AM
toàn là truyện nguyễn ngọc ngạn
thích quá
mình hay đọc truyện của bác này

girl_xinh_choigame
31-03-2012, 11:49 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppp